Belépek a Pártba
21 február
2018
HÍR
507 látogató

Stop Soros – Fodor Gábor teljes felszólalása a Parlamentben

Tisztelt Képviselőtársaim!

Engedjék meg, hogy magam is a Liberális Párt nevében kifejtsem álláspontunkat a törvényjavaslatról, főleg azért is, mert rögtön az elején szeretném leszögezni, amit talán sejthetnek is képviselőtársaim, hogy mi liberálisok a leghatározottabban elutasítjuk ezt a javaslatot, ellene vagyunk, és azt gondoljuk, hogy veszélyes propagandacélokat szolgál a törvényjavaslat. Veszélyes azért, mert indulatokat és gyűlöletet kelt, ezért nem lenne szabad mellé állni egy ilyen javaslatnak. Nem lenne szabad, és ezt különösen szeretném mondani azoknak a kormánypárti képviselőtársaimnak, akik felszólaltak itt a javaslat védelmében, illetve értelmezvén a javaslatot itt a Ház előtt, Tuzson Bence államtitkár úrnak, Németh Szilárdnak, a Fidesz vezérszónokának, aki ugyan most nincs bent a teremben, és Vejkey Imre képviselőtársamnak is szeretném ezt címezni.

Én azt gondolom, hogy ha egy kormány bízik magában, és természetesen nyilván igyekszik minden kormány és kormánypárti erő bízni magában, akkor a választások előtt a szavazókat illendő lenne az elmúlt négy vagy nyolc év eredményeivel, politikai, gazdasági és egyéb más eredményeivel megpróbálni mobilizálni, nem pedig ellenségképet kreálni. Ha hiszünk magunkban, ha hiszünk abban, hogy ezután is helyes dolgokat fogunk tenni, akkor a jövőre vonatkozó tervekkel kellene mobilizálni az embereket, mozgósítani őket, és nem pedig azzal, hogy egy klasszikus, teljesen tipikus ellenségképképzésbe, bűnbakképzésbe zavarják bele az országot és zavarnak bele sokakat, akiket megtéveszthet ez a pénzügyi erővel, hatalmas propagandagépezettel folytatott Stop Soros kampány.

Nos, tisztelt képviselőtársaim, ez egy helytelen és téves dolog politikailag, amit a kormánypártok csinálnak jelen pillanatban, és az a véleményem, hogy valójában ez egy belső bizonytalanságról árulkodik, mert ha önök annyira biztosak lennének ezekben az eredményekben, és ahogy előbb mondtam, annyira biztosak lennének a jövőre vonatkozó tervekben, akkor nem kellene az indulatokra alapozni, márpedig, ami előttünk van javaslat, az egyértelműen az indulatokra épít. Zárójelben jegyzem meg, erre már Mirkóczki képviselő úr az őcsényi példával utalt a felszólalásában, igen, szégyenteljes indulatokra épít ez a törvényjavaslat.

De engedjék meg, hogy hadd kanyarodjak oda vissza, ahol azzal kezdtem, hogy mi liberálisok elutasítjuk ezt a javaslatot, és hadd mondjam el azokat az érveket, hogy miért gondoljuk azt, hogy helytelen, rossz, és ahogy fogalmaztam a bevezetőmben, veszélyes ez a törvényjavaslat, veszélyes propagandacélokat szolgál.

Először is engedjék meg, mert talán én megtehetem, azzal hadd kezdjem, hogy talán nem túlzás azt állítani, hogy Soros Györgynek személyesen is komoly szerepe volt abban, hogy létrejött egy olyan párt Magyarországon, amit Fidesznek hívnak. Volt szerepe benne, hiszen én magam azok közé tartoztam 1985-ben, akik az elsők között találkozhattak személyesen Soros Györggyel. Mi akkor a Bibó kollégiumnak voltunk hallgatói fiatal jogászként, ott találkozhattunk, és valóban, abban a megtiszteltetésben volt részünk, egyébként sokakkal – itt a teremben kevesen vannak ilyenek, Völner Pál államtitkár úr azok közé tartozik, aki ott lehetett ezen a találkozón elméletileg, már nem emlékszem pontosan, de majd megmondja, hogy ott volt-e (Dr. Völner Pál: Nem.) -, a helyzet az, hogy sokat köszönhetünk Soros Györgynek, mert Soros György minket is, az akkori szakkollégiumot támogatta, és e támogatás eredményeként olyan fontos eszközökhöz – fénymásolókhoz, faxokhoz, egyebekhez, ami a pártállamban, a kádári rendszerben, a kommunista rendszerben felforgató eszköznek számított – juthattunk hozzá, amelyek nagyon sokat jelentettek abban, hogy a világlátásunk, a gondolkodásunk szélesedett.

Ez a támogatás aztán később, a ’80-as évek végén már nemcsak szakkollégiumoknak, hanem civil szervezeteknek is szólt, olyan civil szervezeteknek, amelyek, megjegyzem, ebben a törvényjavaslatban most porondon vannak, olyan civil szervezetek, amilyen akkor többek között például a Fidesz volt. A Fidesz is kapott támogatást, én is emlékszem rá, hogy milyen fantasztikusan sokat jelentett, hogy fel tudtuk szerelni a vidéki irodáinkat, a miskolci, a pécsi, a szombathelyi és más irodákba tudtunk faxokat küldeni, sok helyen fénymásolót tudtunk alkalmazni, tudtunk egyéb más technikai eszközöket, amelyek kellettek akkor a működéshez, amelyek szinte beszerezhetetlenek voltak Magyarországon. Ezek óriási jelentőséggel bírtak, és nagyon sokat jelentett.

Soros György sokat tett azért, hogy demokratikus rendszerváltás legyen Magyarországon, önzetlenül segített nem csak a Fidesznek. A Fidesznek addig segített, amíg az ifjúsági szervezet volt, amint párttá vált, beszüntette a segítséget, hiszen nem lehetett. Ugyanez vonatkozott az MDF-re, megjegyzem, az MDF is, amíg nem volt párt, kapott segítséget, amint párttá vált, nem kapott. Ugyanez vonatkozott a Szabad Kezdeményezések Hálózatára, amely később SZDSZ lett, amíg nem volt párt, kapott támogatást, hiszen addig kaphatott. Soros György rendkívül korrekten nagyon sokat tett azért személyesen és a maga alapítványai révén is, hogy Magyarországon sikeres demokratikus rendszerváltás legyen. Ennek többek között, megjegyzem, az egyik kedvezményezettje a Fidesz volt, ami nem jelent problémát szerintem egyáltalán, akkor jelent problémát, ha valakik erre nem akarnak emlékezni, vagy próbálják átírni a múltat, vagy másként értelmezik ezt.

Megjegyzem, ennek a segítségnek része volt az is, hogy természetesen a Soros-alapítvány révén kinyílt a világ számunkra, és ösztöndíjakat is kaphattunk a Soros-féle támogatáson keresztül. Sokunk számára ez bizonyos szempontból segítséget, munkahelyet is jelentett. Én is dolgoztam olyan kutatócsoportban, ahol Kövér Lászlóval és Orbán Viktorral voltunk együtt, és Közép-Európa problémáit kutattuk, és egyébként a Soros-alapítványnak köszönhette a létét. De ezen túlmenően Szájer József és Németh Zsolt is kapott a Fidesz vezetői vagy egykori ismert, ma is ismert európai parlamenti, illetve magyar parlamenti képviselői közül ösztöndíjakat, nagyon helyesen, vagy Kósa Lajos is járt például azon a nyári egyetemen, amelyet Soros György finanszírozott.

Tehát nagyon sokan a jelenlegi vezetők közül sokat köszönhetnek annak, hogy a gondolkodásuk, a világlátásuk úgy alakult, ahogy aztán később a rendszerváltáskor megismerhette egy ország. Létrejött a liberális Fidesz, és a liberális Fidesz az 1990-es választásokon komoly sikert aratott generációs pártként. (Én nem szeretném itt azt a nem túl kulturált vagy hasonló alpári fordulatokat használni…)

Nem szeretném itt azt a nem túl kulturált vagy hasonló alpári fordulatokat használni a beszédemben, hogy Soros zsebéből kik kandikálnak ki, vagy kit vásárolt meg kilóra. Ezek nem civilizált megjegyzések szerintem. Én inkább azt mondanám, hogy eszem ágában sincs azt gondolni, hogy akik akkor, mi, mások, akik nincsenek itt a teremben, de akikről az előbb beszéltem, akik a Soros Alapítvány támogatottjai voltak, ők kilóra megvásárlásra kerültek, ahogy itt, mondom, sokan fogalmaznak, de nem helyes ez a kifejezés, azért nem helyes, mert nem tartalmazza a lényeget. Soros György akkoriban azért támogatta ezeket a mozgalmakat, mert őszintén hitt abban, hogy Magyarország egy tisztességes, nyitott gondolkodású, demokratikus ország lett. És szerintem helyesen tette, amit tett, helyesen adta ezeket a támogatásokat.

Tisztelt Képviselőtársaim! Nem árt leszögezni a vita ezen pontjánál, hogy amennyiben a Kádár-rendszer idején, a rendszerváltáskor ez a javaslat, ami előttünk van, javaslatként ott szerepelt volna, akkor ezek a támogatások nem születhettek volna meg. Akkor a Fidesz nem kapott volna támogatást, az MDF sem, mi személyesen nem kaptunk volna sokan, sokan nem kaptak volna ösztöndíjakat. Ez, ami itt van előttünk, ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, amit a kormánypárti képviselők most ünnepelnek és meg akarnak szavazni, az lehetetlenné tette volna mindazt, amiről én idáig beszéltem, hogy a rendszerváltás úgy jöjjön létre, hogy az a nyitott gondolkodás úgy alakuljon ki sokaknak, hogy egy generációnak, fiatal embereknek, nekünk ott a Bibó Kollégiumban kinyíljon a világ. Ez többek között ezért jöhetett létre. Nemcsak emiatt, hozzátenném, de ez is kellett hozzá. (Balla György: Gábor, van, akinek a szeme is kinyílik.) Ez is kellett hozzá, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, ha ez a javaslat, ami most előttünk van, akkor, a pártállam idején született volna meg, mindez nincs.

Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg.

Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.

Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ezt kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem.

Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.

Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció – hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között -, de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie.

Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is.

Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni.

 

Köszönöm szépen a figyelmet.

Hozzászólás


Események

Népszerű posztok

02 október 2020
HÍR
Freedom, opportunity, prosperity: the Liberal vision for the future of Europe
01 október 2018
HÍR
Korrupció gyanújának árnyéka vetül a hernádi sportpályára
25 október 2019
HÍR
Szabadai Viktor benyújtja a taxizásról szóló javaslatait a Karácsony-féle városvezetésnek
19 november 2015
HÍR
Mától tagjai vagyunk az Európai Liberálisok és Demokraták Szövetségének!
30 május 2016
HÍR
A szélsőségek előretörését hozza, ha a mérsékelt erőknek nincs válaszuk a szociális, gazdasági kihívásokra
A Magyar Liberális Párt üdvözli az osztrák szövetségi elnökválasztás végeredményét, miszerint szoros küzdelemben, de egyértelműen Alexander Van der Bellen független jelölt győzött Norbert Hofer, a szélsőjobboldali FPŐ jelöltjével szemben.
02 április 2020
HÍR
Új taxirendeletet javaslunk a járvány idején
30 május 2020
HÍR
Szabadai Viktor: Tarlós bűne a Lánchíd állapota – A bukott főpolgármester milliókat kap a budapesti vezetés támadásáért
25 június 2016
HÍR
Veszélyben a magyar szabadság
A magyar szabadság napján azt követeljük, hogy a kormány haladéktalanul vonja vissza a kvótanépszavazás tervét, de ha erre nem hajlandó, akkor a referendumon az IGEN szavazattal az unió egysége, hazánk uniós tagsága mellett kell kiállni.
30 június 2016
HÍR
Farkas Flóriánnak vállalnia kell tettei következményeit
Farkas Flórián tevékenységét nem egyszerűen botrányok kísérik, hanem köztörvényes bűncselekmények gyanúja.

Videók

LiBERÁLiSOK