Belépek a Pártba
23 október
2014
HÍR
1061 látogató

Október magasán – Pomogáts Béla irodalomtörténész, 56-os elítélt beszéde a 301-es parcellánál, a Liberálisok megemlékezésén

Évtizedek óta járok a 301-es parcellába, az ötvenhatos magyar forradalom és szabadságharc bírói segédlettel meggyilkolt hőseinek végső nyugvóhelyére. Valamikor itt vagy éppen a magyar Országgyűlés színe előtt Göncz Árpád, Antall József, Vásárhelyi Miklós, Méray Tibor, Csoóri Sándor és Szabó Iván fejezte ki a nemzet gyászát és hűségét, fejezte ki azt a reményt, hogy a vértanúk áldozata nyomán, ha sok évtizedes késedelemmel is, új történelmi korszak veszi kezdetét. Mint 1789 óta annyiszor meghirdették az új korszak harcosai: a szabadság, egyenlőség, testvériség korszaka. Ez az ígéret nem egy alkalommal jelentett ösztönző és mozgósító erőt Magyarország számára is, talán elég, ha 1848-ra, 1918-ra, 1945-re, 1956-ra és természetesen 1989-re hivatkozom.

A nemzeti ünnepek mindig a számvetés alkalmai is, számot kell vetnünk azzal hogy közös reményeinket és azokat az ígéreteket, amelyeket a nemzet színe előtt önmagunknak, az egész magyar közösségnek tettünk, miként valósította meg a történelem. Az ünnepi napokat, amelyek forradalmaink és szabadságharcaink kezdetéhez kapcsolódtak, mindig a reménykedés tündéri fényei világították be, aztán néhány hónap vagy néhány nap múltán elérkezett a vereség, a kiábrándulás. A szabadság reménye és a közös reménység elfojtása mintha történelmünk szomorú ritmusát határozta volna meg.

A szabadság ünnepének voltunk tanúi és mint a meggyilkolt miniszterelnök és vértanú társainak 1989-es temetését szervező Történelmi Igazságtétel Bizottsága egyik alapítója, később egyik alelnöke, voltam magam is egyik tanúja, negyedszázaddal ezelőtt. Reményeink, jóllehet nemzeti történelmünk óvatosságra intett bennünket, akkor ismét a felemelkedés távlatát nyitották meg előttünk. Egy igazságosságra törekvő, a közösségi erkölcs és a nemzeti felemelkedés eszményeinek elkötelezett országot láttunk szándékaink és reményeink tükrében. Szomorúan kell megállapítanunk, hogy nekünk, a magyar történelem nemzetalkotó tradícióinak és az európai keresztény kultúrának elkötelezett értelmiségieknek, mint annyiszor történelmünk zegzugos útján, ismét, ki tudja, hányadszor, a csalódással, a szerepvesztés fájdalmával kell küzdenünk.

A közélet színtereit elárasztó hazugságok rendszere, a nemzetet és mindenekelőtt a magyar értelmiséget megosztó hatalmi téboly, a rendszerszintre emelkedett korrupció, amelynek nem csak az utóbbi napok botrányos lelepleződései nyomán lehetünk megismerői, hanem folyamatosan érzékelhető események sodrában is, mintha elmosná mindazt a történelmi: politikai és erkölcsi örökséget, amelyet 1956 október 23-a ránk hagyott. A hivatalos ceremóniák, a katonai díszelgések, az operaházi ünnepség, a beszélő automatákhoz hasonlító politikai szónokok nem tudják elrejteni azt a mind kínosabb ürességet, amely máskülönben a magyar forradalom emlékét körülveszi.

József Attila versét, az Ady emlékezete címűt szeretném idézni végezetül: „Földön a magyar és földben a költő, / dühödt markába rögöket szorít, / melléről égre libbent föl a felhő, / de tovább vívja forradalmait. / A televény titokzatos honában / izgat tovább, nem nyugszik, nem feled.” Ez a néhány sor nem csak Ady Endrére, hanem 1956 vértanúira is vonatkoztatható. Reménykedni szeretnék abban, hogy 1956 október 23-ának is lehet, van ilyen megtartó, s ha kell, ébresztő hatása, hadd ismételjem meg a költő szavait: „izgat tovább, nem nyugszik, nem feled.” „Mert” – és ez a költemény zárósora – „virágzás, mert élet és örök.”

 Pomogáts Béla

Hozzászólás


Leave a ReplyEsemények

Népszerű posztok

02 október 2020
HÍR
Freedom, opportunity, prosperity: the Liberal vision for the future of Europe
01 október 2018
HÍR
Korrupció gyanújának árnyéka vetül a hernádi sportpályára
25 október 2019
HÍR
Szabadai Viktor benyújtja a taxizásról szóló javaslatait a Karácsony-féle városvezetésnek
19 november 2015
HÍR
Mától tagjai vagyunk az Európai Liberálisok és Demokraták Szövetségének!
30 május 2016
HÍR
A szélsőségek előretörését hozza, ha a mérsékelt erőknek nincs válaszuk a szociális, gazdasági kihívásokra
A Magyar Liberális Párt üdvözli az osztrák szövetségi elnökválasztás végeredményét, miszerint szoros küzdelemben, de egyértelműen Alexander Van der Bellen független jelölt győzött Norbert Hofer, a szélsőjobboldali FPŐ jelöltjével szemben.
02 április 2020
HÍR
Új taxirendeletet javaslunk a járvány idején
30 május 2020
HÍR
Szabadai Viktor: Tarlós bűne a Lánchíd állapota – A bukott főpolgármester milliókat kap a budapesti vezetés támadásáért
25 június 2016
HÍR
Veszélyben a magyar szabadság
A magyar szabadság napján azt követeljük, hogy a kormány haladéktalanul vonja vissza a kvótanépszavazás tervét, de ha erre nem hajlandó, akkor a referendumon az IGEN szavazattal az unió egysége, hazánk uniós tagsága mellett kell kiállni.
30 június 2016
HÍR
Farkas Flóriánnak vállalnia kell tettei következményeit
Farkas Flórián tevékenységét nem egyszerűen botrányok kísérik, hanem köztörvényes bűncselekmények gyanúja.

Videók

LiBERÁLiSOK